Make your own free website on Tripod.com

SMK Keningau II

Dasar Sekolah

Home
Dasar Sekolah
Falsafah, Objektif & Matlamat Sekolah

smklove.jpg

bar013.gif

 

Dasar Sekolah

 

  1. Melaksanakan Dasar Pendidikan Negara dan program yang ditetapkan oleh Kerajaan dengan cemerlang, penuh kesedaran, rasa bertanggungjawab, dedikasi dan amanah.

 

  1. Meletakkan  kepentingan pelajar mengatasi kepentingan diri sendiri

 

  1. Mengamalkan cita-cita dan prinsip Rukun Negara dan perkhidmatan cemerlang.

 

  1. Memberi kerjasama yang erat dan sokongan padu kepada Pegawai Pelajaran Daerah, Pegawai Pelajaran Bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

  1. Mengadakan/mewujudkan hubungan baik dengan mana-mana jabatan lain/badan-badan swasta

 

  1. Mengadakan/menjalinkan hubungan yang baik dan akrab dengan ibubapa/penjaga pelajar serta masyarakat umum

 

  1. Membina dan mengamalkan semangat kekitaan di kalangan warga SMK Keningau II, sebagai satu pasukan padu/kuat berdasarkan semangat kekeluargaan.

 

  1. Memberi galakan kepada guru/staf sokongan untuk meninggikan ilmu Pengetahuan

 

  1. Mempraktiskan budaya kerja cemerlang dan sistematik

 

  1. Mengamalkan konsep ‘Kerjaya Bersama’

 

 

next2.gif

homepage.gif

dsc00888.jpg

created & designed by: anniepetrus2005

For advertisement or Link request in this web site

Untuk tujuan  pengiklanan atau Link melalui laman web ini

CLICK  HERE